SVERIGELÄGER 2016
Nästa Sverigeläger blir 5-8 maj 2016 någonstans i Sverige.
Det är ännu inte bestämt vilka som blir arrangerade klubb(ar).
Mer information kommer senare på denna webbplats.
OM SVERIGELÄGER
Sverigeläger är ett vartannat år återkommande evenemang som anordnas av Svenska Aikidoförbundet.
SVERIGELÄGER GENOM TIDERNA
SVERIGELÄGERPOLICY

Svenska Aikidoförbundets förbundsstyrelse har fastställt en policy för Sverigeläger som kan läsas här.